Sākums

Saulkrastu uzņēmēju biedrība ir pozitīvi noskaņotu Saulkrastu uzņēmēju biedrība, kas priecāsies sadarboties ar jebkuru juridisku un fizisku personu, lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus!

Specializējušies zvejniecībā, zivju pirmapstrādē, gatavās produkcijas pārdošanā un starptautiskajos kravu pārvadājumos.

Skultes iela 3, Saulkrasti, LV-2161, Latvia
+371 67 95 48 08
+371 29 28 68 63
varitasia@gmail.com

SIA “Varita”

Saulkrastu meži (SIA “Saulkrastu meži”)