Uncategorized

SUB tikšanās ar Saulkrastu domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti

Saulkrastu uzņēmēju biedrība devās uz Saulkrastu domi, lai oficiāli informētu par biedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Tikšanās bija pozitīva, pagaidām gan tikai mutiski, bet esam vienojušies ar domes priekšsēdētāju Ervīns Grāvītis par ciešu sadarbību, kurā Saulkrastu uzņēmēju biedrība varētu kļūt par domes sociālo partneri.

Esam aicinājuši Saulkrastu domi:
1) noslēgt savstarpēju sadarbības līgumu;
2) piesaistīt Saulkrastu uzņēmēju biedrība pārstāvjus to kompetences jautājumos, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību Saulkrastos, lēmumu sagatavošanas un izstrādes stadijā;
3) atbalstīt biedrības iniciatīvas uzņēmēju saliedēšanas un pārstāvniecības jautājumos.

Priecājamies informēt, ka Saulkrastu uzņēmēju biedrība ir uzņemta Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamerā, pieteikusies Darba devēju konfederācijā, tuvākajā laikā plāno saņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Šobrīd biedrība par tuvākajiem mērķiem izvirzījusi:
1) sadarbības līgumu slēgšana ar partnerorganizācijām, citu novadu uzņēmēju biedrībām, Valsts un pašvaldību iestādēm;
2) jaunu biedru piesaiste;
3) 31.08.2017. “Uzņēmēju brokastu” organizēšana.

Fotogrāfijā Saulkrastu uzņēmēju biedrība valdes priekšsēdētājs Andris Birzulis un Saulkrastu novada pašvaldība priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība kontakti: info@saulkrastuuznemeji.lv
Tālrunis: 27886650 (Andris) 22079570 (Artūrs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s