Par Mums

Saulkrastu uzņēmēju biedrība ir pozitīvi noskaņotu Saulkrastu uzņēmēju biedrība, kas priecāsies sadarboties ar jebkuru juridisku un fizisku personu, lai sasniegtu uzņēmēju kopīgos mērķus!

Biedrības uzņēmēju sapulces notiek vienu reizi mēnesī, kuru darba kārtībā ir:
1) atskaite par valdes darbu iepriekšējā mēnesī;
2) jaunu biedru uzņemšana;
3) diskusija un lēmumu pieņemšana par turpmāk veicamajiem darbiem;
4) diskusija par labākajiem veidiem, kā sasniegt mērķus;
5) sapulces viesa prezentācija.
6) citi jautājumi.

Aicinām sapulcē piedalīties jebkuru uzņēmēju!

Valde:

  • Valdis Baltiņš ( SIA “Saulkrastu meži” )
  • Gatis Zonbergs ( SIA “Buildimpeks” )
  • Andris Birzulis ( SIA “Citāda Kompānija” )